YATIRIM VE HİZMETLER

Çalışan Sayısı
Genel Toplam: 474

Grup Şirketleri
Tekfen Ventures
Tekfen Services
Tekfen Sigorta

Tekfen Ventures

Tekfen Ventures, girişim dünyasındaki fırsatları değerlendirmek amacıyla erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapan bir kurumsal risk sermayesi grubudur. 2016 yılında kurulan şirket, ağırlıkla Tekfen'in faaliyet gösterdiği sektörlerdeki inovatif girişimleri yakından takip etmekte ve gelecek vaat eden girişimlerin pazardaki konumlarını, iş modellerini ve gelecek planlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyerek doğru aşamadaki şirketlere, dünya çapında finansal ve kurumsal sermayedarlarla birlikte yatırım yapmaktadır.

Tekfen Ventures, tarım, inşaat ve imalat başta olmak üzere Grup şirketleriyle potansiyel gelişim alanlarını da değerlendirmekte ve bu alanlardaki yenilikçi teknolojilere yaptığı yatırımlarla Grup şirketlerine rekabet avantajı yaratmayı hedeflemektedir. Diğer taraftan, adını "teknoloji" ve "fen" sözcüklerinden alan ve tarihi boyunca faaliyet gösterdiği her alanda teknolojinin üstünlüğünü ve yenilikçi yaklaşımları benimseyen Tekfen, sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini yatırım yaptığı genç girişimlere aktararak onların gelişimine destek olmaktadır. Tekfen'in güçlü olduğu tarım, tarımsal sanayi ve inşaat işkollarının henüz dijital dönüşümün başındaki sektörler olması, Tekfen Ventures için geniş bir hareket alanı yaratmakta ve onu diğer girişim sermayesi kuruluşlarından farklılaştırmaktadır. Söz konusu sektörler küresel GSYİH içinde önemli bir paya sahip olmakla birlikte, küresel Ar-Ge harcamalarının çok daha küçük bir yüzdesini temsil etmektedir. Tekfen Ventures portföy şirketleri, bu alanlarda geliştirdikleri inovatif çözümlerle bilim, robotik ve teknolojinin sınırlarını zorlamakta ve geleneksel olarak nitelendirilebilecek sektörlerde fark yaratmaktadır. Özellikle tarım, tüm dünyada inovasyon ivmesinin yükseldiği bir alan olarak teknoloji kullanımına yönelik geniş fırsatlar sunmaktadır.

Tekfen Ventures, sadece grup şirketlerinin faaliyet alanlarıyla sınırlı kalmayıp, gelecek vaat eden girişimleri de yakından izlemektedir. Şirket, kuluçka devresini tamamlamış, erken aşama olarak tanımlanan Seri A ve Seri B turundaki girişimlere odaklanmakta, kendi alanlarında öne çıkan, vizyon sahibi kurucu ekipler tarafından yönetilen, güçlü bir ekibe sahip ve yüksek teknoloji kullanan şirketlere yatırım yapmaktadır.

Tekfen Ventures, kuruluşunun üçüncü yılı olan 2019'da yatırımları arasına odaklandığı sektörlerdeki gelecek vaat eden girişim sayısını 10'a yükseltmiştir.

Tekfen Services

Varlık ve gayrimenkul yönetimi hizmetleri alanında uzmanlaşmış bir şirket olan ve faaliyetlerini "Tekfen Services" markası altında sürdüren Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş., gayrimenkul sektörünün hızla büyüdüğü, fakat satış sonrası kalitenin öneminin yeterince anlaşılmadığı bir pazarda, mutlak müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışmaktadır.

Ticari segmentte Tekfen Tower, Kâğıthane OfisPark ve Tekfen Holding Ulus Kampusu; konut segmentinde ise Taksim Residences, Bomonti Apartmanları ve Yalıkavak Tekfen Evleri'nde gayrimenkul işletmeciliği ve yöneticilik hizmetleri veren Tekfen Services, işletilen projelerin varlık yönetimi, kiralama, kontrat yönetimi, stratejik portföy ve gelir artırıcı yöntemleri belirleme faaliyetlerini gerçekleştirmekte, ayrıca gayrimenkullerin bakım, onarım, temizlik ve güvenliğini sağlamaktadır. Tekfen Services, aynı zamanda müşterilerine otopark, konferans salonu ve fitness center işletmeciliği gibi alanlarda da hizmet sunmaktadır.

Günümüzde tüm dünyada gayrimenkul yatırım hizmetleri artık bir bütün olarak ele alınmakta ve birçok yatırımcı şirket, müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak amacıyla geliştirdikleri projelerin işletiminde söz sahibi Tekfen Services'ın hizmet verdiği diğer işletmelerde de proje değerini ve müşteri memnuniyetini korumaya yönelik hizmet ve altyapı yatırımları sürdürülmüştür.

Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri

1982 yılında La Suisse Umum Sigorta acenteliğiyle başladığı sigortacılık faaliyetlerini, 1989 yılından bu yana Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. unvanıyla sürdüren Tekfen Sigorta, bugün dünyanın ve ülkemizin önde gelen 19 sigorta şirketinin acenteliği ile Tekfen Grup şirketlerine ve Tekfen çalışanlarına tüm sigortacılık branşlarında hizmet vermektedir.

Kurumsal sigortacılık alanında edindiği tecrübe ile Grup Şirketlerinin varlıklarını, yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini en doğru kapsamla güvence altına alan Tekfen Sigorta, Grup sağlık ve ferdi kaza sigortalarının yanı sıra Tekfen çalışanlarının bireysel sigorta ihtiyaçlarına da aynı titizlikle hizmet vermiştir. Yıl içinde çalıştığı sigorta şirketleri ile entegrasyon noktalarını artıran ve operasyonel süreçlerini hızlandırarak hizmet kalitesini geliştiren Tekfen Sigorta, Tekfen Grubu dışında da kurumsal ve bireysel sigortacılık hizmetlerine devam etmiştir.